Hallinnointi

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Koko Puuilon henkilöstö luo ja kehittää yhdessä eettistä kulttuuriamme. Puuilo Eettiset ohjeet työntekijöille (Code of Conduct) ovat pohjana kaikelle toiminnallemme ja jokaisen Puuilon työntekijän tulee noudattaa siinä annettuja ohjeita. Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme. Eettisten ohjeiden lisäksi meillä on käytössä myös tarkempia käytäntöjä ja toimintatapoja, joita tulee noudattaa. Eettisen toiminnan periaatteet perustuvat perusperiaatteisiin, jotka olemme sitoutuneet sisällyttämään toimintaamme, yrityskulttuuriimme ja strategiaamme. Eettisten ohjeiden tarkoituksena on auttaa Puuilon työntekijöitä toimimaan vastuullisesti työssämme.

Toimintamme periaatteita ovat:

  • Noudatamme lakeja ja sitoumuksia
  • Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa
  • Vältämme eturistiriitoja ja kilpailemme reilusti
  • Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja välitämme työyhteisöstämme
  • Edistämme kestävämpää kuluttamista
  • Olemme vastuullinen kauppias
  • Viestimme avoimesti ja totuudenmukaisesti
  • Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti
  • Noudatamme sisäpiirisäännöksiä ja Puuilon sisäpiiriohjetta
  • Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen