Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Puuilon ohjeistus tilikaudelle 2023 (täsmennetty 13.12.2023)

Yhtiö ennustaa tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa (296,4) ja oikaistun liikevoiton (oikaistu EBITA) olevan 52–58 miljoonaa euroa (48,8).

Tulostäsmennys perustuu kolmen ensimmäisen kvartaalin kehitykseen sekä loppuvuoden näkymään.

Tilikauden näkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät energiakriisiin, Ukrainan sotaan sekä korkojen noususta, yleisestä inflaatiokehityksestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvaan ostovoiman alenemiseen.

Aiempi ohjeistus tilikaudelle 2023 (julkaistu 30.3.2023, täsmennetty 13.9.2023)

Aiemmin yhtiö ennusti liikevaihdon olevan 325–355 miljoonaa euroa ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton (oikaistu EBITA) olevan 50–60 miljoonaa euroa.