Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Vuoden 2023 yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.2.2023 – 31.1.2024 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.