Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo Puuilon toimintoja ja hallintoa ja päättää merkittävistä asioista koskien yhtiön strategiaa, investointeja, järjestäytymistä ja rahoitusta osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi.

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat:

 • tilinpäätösten, konsernitilinpäätösten ja osavuosikatsausten hyväksyminen;

 • Puuilo-konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmien hyväksyminen;

 • suurista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnallisista asioista sekä investoinneista ja realisoinneista päättäminen;

 • lainan ottamisesta Puuilo-konsernille, lainojen myöntämisestä sekä annettavista takauksista päättäminen,

 • Puuilo-konsernissa noudatettavien politiikkojen, mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikat, vahvistaminen,

 • Puuilo-konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä vastaaminen.

Lisäksi hallitus nimittää Puuilon toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista. Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenet

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Lasse Aho (puheenjohtaja), Tuomas Piirtola, Bent Holm, Mammu Kaario, Jens Joller ja Anne-Mari Paapio.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallitusjäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jens Jolleria, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Lasse Aho, s. 1958

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
Vuorineuvos, yhteiskuntatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Olvi Oyj toimitusjohtaja 2004–2022. Tätä ennen toiminut Metro-Auto Tampere Oy:n toimitusjohtajana, Linkosuon Leipomo Oy:n toimitusjohtajana, Fazer Leipomot Oy:n myyntijohtajana, Fazer Keksit Oy:n markkinointijohtajana sekä tuotepäällikkönä Atoy-Yhtiöillä.

Keskeiset luottamustehtävät

Apetit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Genelec Oy:n hallituksen jäsen
Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen jäsen
Olvi-säätiö hallituksen puheenjohtaja
Robit Oyj hallituksen jäsen
The Brewers of Europe (Euroopan Panimoliitto) hallituksen puheenjohtaja

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Mammu Kaario, s. 1963

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Suomen kansalainen

Tausta add

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Aiemmin Kaario on toiminut Partnera Oy:n toimitusjohtajana, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtajana, Unicus Oy:n osakkaana ja Conventum Corporate Finance Oy:n osakkaana. Lisäksi Kaario toimii hallituksen varapuheenjohtajana Aspo Oyj:ssä, CapMan Oyj:ssä, Ponsse Oyj:ssä ja Robit Oyj:ssä, hallituksen jäsenenä Ilmastorahasto Oy:ssä, Sibelius-Akatemian tukisäätiössä, Taideyliopiston sijoituskomiteassa, Nordic ID Oyj:ssä, Urhea-Halli Oy:ssä, Lapti Group Oy:ssä, Epec Oy:ssä ja Makai Holding Oy:ssä sekä hallituksen varajäsenenä Tosuka Holding Oy:ssä. Aikaisemmin Kaario on toiminut hallituksen puheenjohtajana PerusTerveys Suomi Oy:ssä ja Pilke päiväkodit Oy:ssä. Kaario on lisäksi aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä SstatzZ Oy:ssä, Suomen Hoivatilat Oyj:ssä, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:ssä, Enfo Oyj:ssä, Finnish Business Angels Network ry:ssä, Epec Oy:ssä ja Unicus Ltd:ssä sekä Esperi Care Oy:ssä.

Kaario on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja hän on suorittanut MBA-tutkinnon Scheller College of Business -korkeakoulussa Georgia Institute of Technologyssä.

Anne-Mari Paapio, s. 1979

Hallituksen jäsen
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Paapio on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2024. Päätoimenaan hän työskentelee Valion valikoima- ja hankintajohtajana. Aiemmin hän on toiminut The Boston Consulting Groupilla projektipäällikkönä, Kesko Oyj:n kehitysjohtajana, Suomen Lähikauppa Oy:n kaupallisena johtajana ja valikoimajohtajana, Bonnier Books Finland Oy:n tuotanto- ja logistiikkapäällikkönä ja Nokia Oyj:n, useissa päällikkötehtävissä.

Paapio on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Tuomas Piirtola, s. 1980

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Piirtola on ollut Puuilon hallituksen jäsen vuodesta 2023. Liiketoiminnan johtaja NoHo Partners Fast Food. Tätä ennen toiminut Jysk Oy:n maajohtajana, Reckitt Benckiser Healthcare CEE toimitusjohtajana sekä maajohtajana, Tamro Balticsin operatiivisena johtajana, Apotek1 Sweden projektijohtajana, Tamro Oyj liiketoiminnan kehitysjohtajana, Suomen Posti Oyj:n Business Controllerina sekä McKinsey & Companyssa liikkeenjohdon konsulttina.

Keskeiset luottamustehtävät

Finago S.A. hallituksen jäsen
Virinsa Oy hallituksen jäsen

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bent Holm, s. 1974

Hallituksen jäsen
Tanskan kansalainen

Tausta add

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Lisäksi Holm toimii hallituksen jäsenenä Kiwi int A/S:ssä ja Copenhotissa. Holm on SockiSockin toimitusjohtaja ja perustaja. Tätä ennen Holm toimi Dollarstore AB:ssä toimitusjohtajana, Netto Marknad A/B:ssä toimitusjohtajana, Netto Internationalissa operatiivisena johtajana, Poundstretcher Ltd:ssä kaupallisena johtajana, Netto UK:ssa ostojohtajana ja Netto DK:ssä talousjohtajana ja operatiivisena johtajana.

Holmilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta.

Jens Joller, s. 1983

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen
Sveitsin kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Joller on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2024. Päätoimenaan hän työskentelee Ampfield Managementin tutkimusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä MSD Partnersillä ja Apax Partnersilla jaThe Boston Consulting Groupin konsulttina.

Joller on koulutukseltaan Kauppatieteiden maisteri, Stanfordin yliopistosta

Hallituksen valiokunnat

Puuilolla on yksi hallituksen asettama valiokunta, tarkastusvaliokunta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnassa on kolmesta (3) neljään (4) jäsentä. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tilintarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat: Mammu Kaario (puheenjohtaja), Jens Joller ja Tuomas Piirtola.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät add

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • Taloudellisen raportoinnin valvonta, kuten seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja ja käsitellä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ulkoisen tilintarkastajan kanssa ennen niiden jättämistä hallituksen hyväksyttäväksi; käsitellä ja arvioida tilintarkastuksen tulokset ulkoisen tilintarkastajan kanssa; seurata sisäistä valvontaa ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan prosessien tehokkuutta; tarkastaa yhtiön keskeisimmät tilintarkastusta koskevat politiikat ja periaatteet; valvoa liiketoimia lähipiirin kanssa ja ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista; käsitellä yhtiön muun kuin taloudellisen tiedon raportti; seurata yhtiön taloudellista tilaa; arvioida vaihtoehtoisten tunnuslukujenkäyttöä ja esittämistä;

 • Riskienhallinta, kuten arvioida ja valvoa riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä Puuilo-konsernin riskiprofiilia, tehdä tarpeelliseksi katsomiaan suosituksia ja tarkastaa taloudelliseen raportointiin sisällytettävät riskienhallintaan liittyvät tiedot; arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta ja sisäisen valvonnan järjestelmää; arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä periaatteita; vastaanottaa ja arvioida johdon raportteja merkittävistä taloudellisista riskeistä sekä mahdollisista riita-asioista tai kanteista, joita jokin Puuilo-konsernin yhtiöistä on nostanut tai joita on nostettu Puuilo-konsernin yhtiöitä vastaan;

 • Tilintarkastus ja ulkoinen tilintarkastus, kuten valmistella yhtiökokousta varten, ja muuten tarvittaessa, ehdotus osakkeenomistajille ulkopuolisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä palkitsemisperiaatteista; tehdä aloite tilintarkastajan rotaatiosta; arvioida tilintarkastussuunnitelma sekä ulkoisen tilintarkastuksen laatua ja laajuutta sekä tarkastaa tilintarkastajan palkkiot; arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta; hyväksyä tilintarkastajien tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut ja valvoa niitä; tavata tarvittaessa ulkoisten tilintarkastajien kanssa keskustellakseen muista kuin lainsäädännön vaatimista velvollisuuksista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan kannalta; arvioida ja vahvistaa ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuus, myös muiden kuin tilintarkastuspalvelujen yhteydessä; tarkastaa ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan valintaprosessia sekä seurata muutoksia lainsäädännön vaatimuksissa koskien tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön rotaatiota;

 • Sisäinen tarkastus, kuten hyväksyä sisäistä tarkastusta koskevat ohjeistukset, tarkastustoimet ja sisäisen tarkastuksen resursointi; arvioida sisäisen tarkastuksen laatua ja laajuutta sekä hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja seurata sen toteutusta; arvioida sisäistä tarkastusta koskevia yhteenvetoraportteja ja johdon näkemyksiä asiaan liittyen;

 • Oikeudelliset asiat, määräystenmukaisuuteen ja hallintotapaan liittyvät tehtävät, kuten arvioida merkittäviä riita-asioita ja muita oikeudellisia asioita yhdessä yhtiön lakiasianjohtajan ja/tai yhtiön ulkoisen juridisen neuvonantajan kanssa; tarkastaa yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, mukaan lukien kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, jotka sisältyvät yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; tarkastaa yhtiön muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys; ja määrittää lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet; sekä

 • Huolehtia muista hallituksen määräämistä tehtävistä.

Toteuttaessaan valvontatehtäväänsä tarkastusvaliokunnalla on täysi pääsy kaikkeen yhtiön kirjanpitoon, asiakirjoihin, tiloihin ja henkilökuntaan. Vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa tarkastusvaliokunta voi hankkia neuvoja oikeudellisilta neuvonantajilta, tilintarkastajilta tai muita neuvonantajilta yhtiön kustannuksella.