Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain määrittelemä liputusilmoituslistayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista sekä listayhtiölle että Suomen Finanssivalvonnalle. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää, että omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputusilmoitukset toimitetaan Puuilolle sähköpostitse osoitteeseen trading@puuilo.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Puuilon saamien liputusilmoitusten perusteella julkaistut pörssitiedotteet löytyvät alta löytyvästä arkistosta.