Sijoittajat

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

Puuilon varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on keskiviikko 15.5.2024. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Puuilon varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain nojalla kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö tulee ilmoittaa Puuilon hallitukselle viimeistään 22.3.2024, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja yhtiökokouksen asialistalle. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen

ir@puuilo.fi. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.