Sijoittajat

Markkina

Markkina

Puuilo toimii Suomen halpakauppamarkkinalla, joka on osa Suomen vähittäiskaupan kokonaismarkkinaa. Halpakauppamarkkina on kehittynyt historiallisesti merkittävästi paremmin kuin vähittäiskaupan kokonaismarkkinat, ja halpakauppamarkkina on pärjännyt historiallisesti hyvin myös talouden laskusuhdanteissa. Halpakaupan kasvua ovat tukeneet kauppojen kasvaneet valikoimat, laajat myymäläverkostot sekä tuotteiden laadun parantuminen. Kuluttajien suhtautuminen halpakauppoihin on muuttunut, ja yhä useampi kuluttaja hakee vastinetta rahoilleen etsien edullisia hintoja. Myös internetin kautta hintojen vertailu on yleistynyt.

Lisääntyneen hintatietoisuuden myötä halpakauppoihin suhtautuminen on muuttunut ja siten halpakauppamarkkinat ovat tavoittaneet lisää asiakkaita useista sosioekonomisista taustoista.

Markkinatrendit ja kasvuajurit

Konservatiivisen kuluttamisen trendi

Viime vuosina elinkustannukset ovat nousseet merkittävästi. Muun muassa sähkön, polttoaineen ja ruuan hinta ovat nousseet samalla, kun lainojen korkotasot ovat kohonneet. Kohonneet elinkustannukset ja epävarmat taloudelliset näkymät ovat historiallisesti tehneet kulutusasenteista konservatiivisempia. Uskomme konservatiivisen kuluttamisen trendin, jossa kuluttajat haluavat vastinetta rahalle tarjoavia tuotteita ja etsivät edullisia hintoja, tukevan halpakauppojen hyvää kasvukehitystä.

Asioinnin helppouden arvostus nousussa

Kuluttajien elämä on nykyisin yleisesti ottaen kiireisempää ja liikkuvampaa, minkä vuoksi kuluttajien on raportoitu haluavan minimoida myymäläkäyntien määrää sekä niihin käytettävää aikaa. Ostokset halutaan tehdä yhdessä paikassa, jossa on helppo asioida. Tätä trendiä tukee myös väestön ikääntyminen Suomessa. Trendin on raportoitu suosivan käteviä myymäläratkaisuja ja laajaa tuotevalikoimaa tarjoavia yrityksiä, joilta löytyy tuotevalikoimaa moneen käyttö- ja kulutustarkoitukseen. Teettämissämme kuluttajakyselyissä sijoitumme Suomen markkinoiden kärkisijoille asioinnin helppoudessa ja kätevyydessä.

Hybridityöskentely mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen uudella tavalla

Työ- ja vapaa-ajan entistä luovempi yhteensovittaminen on tuonut mukanaan Puuilolle monia kasvuajureita: kesämökkien ja lemmikkien määrät ovat kasvaneet sekä hybridityöskentelyn mahdollistaman joustavuuden myötä kuluttajat viettävät myös enenevissä määrin aikaa kotonaan ja kesämökeillään. Tämän seurauksena kuluttajien kiinnostus kodin laittamista ja erilaisia tee-se-itse -projekteja kohtaan on kasvanut. Lisäksi kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia, mikä näkyy kestävän kuluttamisen trendinä, jossa uuden tavaran haalimista vältetään pidentämällä nykyisen omaisuuden elinkaarta huolto- ja korjaustöillä.

Monikanavaisen ostamisen yleistyminen

Verkko-ostamisen yleistyminen kiristää yleisesti vähittäiskaupan kilpailutilannetta, mutta tuo etenkin halpakaupoille uusia mahdollisuuksia. Toistaiseksi moni halpakaupan asiakas suosii myymälässä käymistä verkkokaupasta ostamisen sijaan, mikä johtuu pitkälti tarveperäisestä kulutuksesta (tuote tarvitaan heti käyttöön). Koemme, että kaupankäynnin siirtyminen verkkoon luokin juuri halpakaupoille mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan. Pystymme verkkokauppa-alustamme avulla esittelemään valikoimaamme tehokkaasti, lisäämään kuluttajien hintatietoisuutta ja kohtaamaan heidät ostopolkunsa varhaisemmissa vaiheissa. Lisäksi edistämme monikanavaista ostamista tarjoamalla verkkoalustamme kautta asiakkaillemme mahdollisuuden noutomyyntiasiointiin sekä tuotesaatavuuksien tarkastelun.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Analyysit ja ennusteet

Tutustu meistä tehtyihin analyyseihin